મેડિકલ

મેગ્નેટ પાવરે મેડિકલ એપ્લીકેશન, ન્યુક્લિયર મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ, સર્જિકલ ઉપકરણો અને લેબોરેટરી માટે NdFeB ચુંબકના N54 નો ઉચ્ચ ગ્રેડ વિકસાવ્યો છે.
ઉષ્ણતામાન વળતરવાળા SmCo ચુંબક(L-શ્રેણી Sm2Co17) પણ ઉચ્ચ સ્થિરતાની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યા છે.તદુપરાંત, વૈજ્ઞાનિક પ્રોજેક્ટ્સથી અલગ, ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો માટે ઉપયોગમાં લેવાતા L-સિરીઝ Sm2Co17 ચુંબકનો પાસ દર ઊંચો છે, જેનો અર્થ ગ્રાહક માટે ઓછી કિંમત છે.

ne0fb-desj5